تماس با ما گالری عکس  مدارس سما آموزشکده سما معاونت صفحه اصلی

 

ریاست مرکز آموزشی و فرهنگی سما: آقای مهندس سید اسحاق آقامیری

نامبرده همکاری خویش را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال 1370با تاسیس رشته های مهندسی مواد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه شروع نمودند ومدت 8 سال مدیریت گروه آموزشی رشته مذکور را عهده دار بوده است از سال 1378 تاکنون به عنوان رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما دانشگاه همکاری می نمایند .

تحصیلات:

کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی در دانشکده فنی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مهندسی مواد ومتالوژی دانشگاه علم وصنعت ایران

دکترا  مهندسی مواد ومتالوژی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

              

 

آدرس : ساوه – ميدان جهاد- بلوار شهيد فهميده - کدپستی :3649-5-39199- تلفن :2249545-2249542- دورنگار:2249547 – کد : 0255